Nyheter

T.14 - Service

På respektive ort har samråd genomförts under veckorna. Detta med blandat resultat och där SJ på vissa orter motarbetat arbetssättet så gott de kunnat.

Idag genomfördes en första förhandling gällande T.14 för Service.

Under mötet poängterades ett större antal förslag till förbättringar ur arbetsmiljösynpunkt men även med tanken att få ner sjukskrivningstalen på Service.

Samtliga förslag om lättnader på turerna avslogs utav SJ.

Vi återkommer fortlöpande om hur vi ska gå vidare med tågtjänstförhandlingarna.

För övrig information kring era turer så kontakta ert lokala turlisteombud.

Extra information

Sidan är framtagen av SEKO SJ Väst www.sekosjvast.se